ÖRJANSKOLANS GAMLA ANNEX, HALMSTAD

Detaljprojektering för ombyggnad av före detta skolbyggnad för Halmstads kommun.
Byggnaden är ursprungligen uppförd 1929 och numera klassad som en byggnad med med högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnaden utförs därmed varsamt och mycket av det ursprungliga bevaras.