FRENNARPS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD

Nybyggnad av äldreboende.