KARSTORPSKOLAN, LOMMA

Nybyggnad av skola för 340 elever, årskurs 4-9. Skolan är uppbyggd runt ett centralt torg som ges en spännande ljuseffekt
från överljuskupoler. Klar för inflyttning 2014.