KLÖVERVÄGENS FÖRSKOLA, LJUNGBY
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, tillagningskök och matsal. Byggnaden uppförs i två våningar där plan 2 endast utgörs av teknikutrymmen. Ett lekförråd och ett barnvagnsförråd uppförs i anslutning till utemiljön.