KV ESKADERN, HALMSTAD

Skissförslag till ett bogemenskap/kollektivhus med cirka 50 lägenheter och ett gemensamt aktivitetshus. Ett boende för människor som vill bo och leva i en vardag präglat av gemenskap med andra och med fokus på miljö och hållbarhet.