KV UTTERN, LJUNGBY

Nybyggnad av trygghetsboende med ca 54 lägenheter, 1-2 RoK, samt gemensamhetslokal för de boende.
Den nya byggnaden utförs i vinkel, så nära fastighetsgräns som möjligt för att kunna bibehålla den öppna gårdsytan. Alla entréer vetter mot ett välkomnande entrétorg som kan fungera som en samlingsplats för de boende.
Huset är utformat med två ihoplänkade huskroppar. De markerade gavelmotiv som uppstår samspelar i sitt formspråk med befintlig arkitektur inom Uttern 2. Även byggnadsskala och tegelfasader samspelar med sin omgivning.