RÖRVIKS SKOLA, SÄVSJÖ

Nybyggnad av skola för årskurs F-9. Den nya byggnationen planeras uppföras i två våningar med huvuddelen av basutrymmena för årskurserna 4-9 förlagda till plan 2. Årskurserna F-3 samt praktiskt estetiska ämnen förläggs till plan 1. Här läggs även kök/matsal, vaktmästeri, bibliotek samt enhetens ledning och administration. Skolan byggs som en sammanhållen byggnad, begreppet "att kunna gå torrskodd", ger en anvisning om innebörden av detta.