REGNBÅGENS FÖRSKOLA, LJUNGBY
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, tillagningskök och matsal. Byggnaden uppförs i två våningar. Två lekförråd, ett barnvagnsförråd och en miljöstation uppförs i anslutning till utemiljön.