RIPANS FÖRSKOLA, SÄVSJÖ
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och matsal. Byggnaden uppförs i två våningar där plan 2 endast utgörs av teknikutrymmen men förbereds för påbyggnad med två avdelningar. Ett lekförråd, ett barnvagnsförråd och utesov uppförs i anslutning till utemiljön.