SLÄTTÄNGSHALLEN, LOMMA

Slättängshallen invigdes i augusti 2015.
Den konstnärliga utsmyckningen på fasaden är utförd av Malmökonstnären Mats Kläpp.