TALLVIK, HALMSTAD

Energi, Miljö, Tillgänglighet och Design utgör ledorden i utformningen av området och bebyggelsen. Bebyggelsen består av punkthus och radhus, samt en gemensamhetslokal centralt placerad i området.