VIBOGÅRD

"Ett bra hus har en positiv inverkan på de som bor där men också på omgivningen och samhället."

ViBoGård är ett boendekoncept för aktiva seniorer (55+) med en trygghetsskapande utformning där social samvaro, friskvård och odling står i fokus. Huset är platsen där du har möjlighet att leva och åldras i gemenskap med andra i den omfattning du själv väljer. Här finns inriktning mot odling där delningsekonomi och biologisk mångfald är en självklarhet.

Byggnation med ett fast koncept ger attraktiva priser, kortare byggtid och ett rationellt byggsätt som minimerar risken för byggfel och förseningar.