ARKITEKTUR

På arkitekturavdelningen har vi medarbetare med olika kompetens och erfarenhet. Vi utför uppdrag inom såväl offentlig sektor som för privat förvaltning och industri. Allt från skolor, kontor och bostäder till industribyggnader och vårdanläggningar m.m. Vi strävar efter att i nära dialog med våra uppdragsgivare skapa arkitektoniskt vackra, ändamålsenliga byggnader med fokus på miljö och ekonomisk optimering. 

CREACON HKAB håller sig väl uppdaterade med den senaste datortekniken. Vi använder oss av AutoCAD vid projektering och genom att projektera i en levande 3D-miljö kan vi i projektets alla skeden skapa 3D-visualiseringar för bättre förståelse för beställare, brukare och övriga inblandade.

Avdelningschef

Christine Bastholm Rohde
Direkt: 035-160 336
Mobil: 0708-384 331