AUTOMATION

Automation arbetar med automatisering och problemlösning inom industrin 

Projekten varierar mellan enkla automatikskåp och komplexa anläggningar med flera tusen apparater.
Vår marknad finns i hela Sverige samt Norge, Danmark, Finland och Lettland.

Vår idé är att tillsammans med kunden utarbeta ett detaljerat underlag, där det ger oss frihet att välja entreprenör för de olika anläggningsdelarna, samt att vi står för samordning av den totala leveransen och svarar för helhetsfunktionen.

Det vi arbetar med är bla:

  • underlag för upphandling av elinstallation, styr- och datorsystem
  • planering av- och arbetsunderlag för elinstallation
  • datorsystem för produktion, recepthantering, vägning, produktionsuppföljning, lagerhantering, och överföring av data till administrativt system för tex fakturering, orderhantering mm
  • SCADA system i nätverk
  • programmering av PLC styrsystem (vi har stor erfarenhet av de flesta kända märken)
  • idrifttagning
  • utbildning av operatörer och servicepersonal

En av våra specialiteter är ombyggnad av befintliga anläggningar omfattande bygg-, maskin-, styr- och elanläggningar med minimalt driftstopp.

Avdelningschef 

Torbjörn Åkesson
Direkt: 035-160 343
Mobil: 0705-740 219