A    BOSTÄDER

VIBOGÅRD

Skissförslag till boendekoncept för aktiva seniorer (55+).

KV JÄRNMALMEN, HALMSTAD

Detaljprojektering för nyproduktion av 183 hyresrätter samt en gemensamhetslokal i karteret Järnmalmen, Nissastrand i Halmstad, för Serneke Bygg AB.
Kvarteret bebyggs med byggnader med 5, 6 respektive 7 våningar. Garage, förråd samt teknikrum mm förläggs i källarplan.

KV UTTERN, LJUNGBY
Skissförslag till ett trygghetsboende.
Hyreslägenheter på Nissastrand.
KV JUBILAREN, NISSASTRAND, HALMSTAD
Skissförslag till ett bogemenskap/kollektivhus.
KV ESKADERN, HALMSTAD
Nybyggnad av friliggande villor i Gårdsten, Göteborg.
KRYDDHYLLAN, GÖTEBORG
Tävlingsbidrag till nytt bostadsområde i Stenhuggeriet.
TALLVIK, HALMSTAD
Bostadsrättslägenheter i parkmiljö.
BRF SLOTTSPARKEN, HALMSTAD
Bostadsområdet Jutarum är resultatet av en vunnen tävling. Området består av blandade hustyper med kedjehus, parhus och lägenhetshus i 1-3 våningar.
JUTARUM, HALMSTAD
Studentbostäder på Nyatorp.
KV KOMPASSEN, HALMSTAD
Utformning av cirka 30 st en-planshus för 55 + boende i ett nytt område i Onsala.
TALLBACKEN, ONSALA, KUNGSBACKA
Nybyggnad av villor med äganderätt.
VIKENS BYASTAD, VIKEN, HÖGANÄS
Skissförslag, villor i Kungsbacka.
BRF BJÖRKRIS, KUNGSBACKA
Bostadsrättslägenheter i funkisstil.
BRF SANDSTENEN, BREARED, VARBERG