Kvibilleskolan, KVIBILLE


Skola i Kvibille för ca. 200 elever, Halmstad kommun, har Creacon har fått nöjet att projektera för om- och tillbyggnad av.
En byggnad i 1 plan på ca. 3000m² samt parkering/angöring.
Vi ska projektera kanalisation, kraft, belysning, allmän tele/data, passagesystem, inbrottslarmsystem, potentialutjämningssystem och solcellsanläggning.