ENERGITEKNIK

I många industrier och fastigheter hanteras stora energiflöden för uppvärmning, kylning, belysning, motordrifter mm. I dessa anläggningar tror vi att det finns en möjlighet till att, i en mer eller mindre stor omfattning, påverka energianvändningen till det bättre. 

Kanske känner Ni likadant och har idéer men kan inte riktigt sätta fingret på hur det skall konkretiseras.


Våra tjänster i korthet:

 • Biobränsle
 • Besiktning och kontroll
 • Gas
 • Bostadssprinkler
 • Media och processsystem
 • Kyla, absorbtion, evaporativ, sorptions, fjärrkylcentral, kylrum, butik
 • Rökgasåtervinning
 • Tryckkärl
 • Tryckluft
 • Solvärme
 • Energioptimering
 • 3D projektering

Avdelningschef

Roger Kornhill
Direkt: 035-160 305
Mobil: 0709-78 40 20