Fyllinge skola F-3, Halmstad kommun

Ny F-3 skola för ca. 300 elever i Fyllinge, Halmstad kommun. En byggnad i 2 plan på ca. 1850 m² per plan + 9000 m² friyta samt ca. 850 m² parkering/angöring.   

Vi ska projektera kanalisation, kraft, belysning, allmän tele, passagesystem, inbrottslarmsystem, potentialutjämningssystem, hiss och solcellsanläggning.

Projektledare: Dimitrios Kokkalis

Handläggare: Ivar Andersson