EL    KONTOR OCH INDUSTRI

FRIVÅRDEN, HALMSTAD

El- och teleprojektering för ombyggnad av kontor. Ca 1500 m2


SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, HALMSTAD

El- och teleprojektering för ombyggnad av kontor. Ca 8000 m2


BYGGVARUCENTER, HALMSTAD

Nybyggnad av lokaler för butik, lager och kontor åt Optimera, Dahl och Bevego i ett gemensamt affärshus på cirka 8600m2


PENSIONSMYNDIGHETEN, HALMSTAD

l- och teleprojektering för ombyggnad av kontor. Ca 3000 m2


POLISHUSET, HALMSTAD

Om-, på och tillbyggnad av kontorshus. Ca 5000 m2


ARBETSFÖRMEDLINGEN, HALMSTAD

Om- och tillbyggnad av kontorshus. Ca 4000 m2


RÄDDNINGSBAS, HALMSTAD

Projektering för Halmstads Kommun.
Om- och tillbyggnad av brandstation, Ambulans och SOS-alarm.
Beställare: Halmstad Kommun


NETTOS CENTRALLAGER, FALKENBERG

Nybyggnad av höglager, lager och kontor. Cirka 17 000m2
Beställare: Bravida Sverige AB.


FLYGSTADEN I HALMSTAD

IBI:s Lokaler (7st) ca 12000m2. Nybyggnad av butikslokaler.
Beställare: Bravida Sverige AB.