ENERGITEKNIK       KONTOR OCH INDUSTRI

KREMATORIET, HALMSTAD                   2009-2010

Ombyggnad av krematoriet. Återvinning från ugn.


TRADE CENTER, HALMSTAD 

Projektering ventilation, kyla och styr.
Innehållande bl.a. ett 22-våningshus.


LJUNGHÄLLS INDUSTRIER, SÖDRA VI                    2004  

Rökgasåtervinning från smältugnar för aluminium. Indunstning.


HEM, HALMSTAD                             2001-2002

Nybyggnad av sopförbränningsanläggning, 40 MW.
Ramhandling och installationskontroll.


HEM, HALMSTAD                                 2001

Design och projektering av fjärrkylanläggning, 2 MW.
Frikyla - Kompressorkyla - Absorptionskyla.


STORA ENSO, HYLTE                                 2000-2001

Besiktning av centralkylanläggning, 4 MW.
Projektering av ventilation i ställverk mm.


HOT CUISINE, VARBERG                               2000

Projektering av kylanläggning (direkta och indirekta system).
Isackumulator, kyltorn, industrirör.


MÄLTERI, HALMSTAD                            1995-1996

Projektering industrirör, kyla, gas, värme, vatten, ventilation, tryckluft och styr.