Christer Helgesson
Avdelningschef, Ingenjör
Direkt: 0500-444 255
Mobil: 0720-506 397

Anna Göransson
Civilingenjör
Direkt: 0500-444 252
Mobil: 0708-570 307

Simon Granberg
Ingenjör
Direkt: 0500-444 254
Mobil: 0728-326 205

Peter Eklind
Ingenjör
Direkt: 0500-444 253
Mobil: 0705-506 811

 

Tobias Almström
Ingenjör
Direkt: 0500-444 256
Mobil: 0720-927 410