Anna Göransson
Avdelningschef, Civilingenjör
Direkt: 0500-444 252
Mobil: 0708-570 307

Christer Helgesson
VD, Ingenjör
Direkt: 0500-444 255
Mobil: 0720-506 397

Simon Granberg
Ingenjör
Direkt: 0500-444 254
Mobil: 0728-326 205

Belmin Cavka
Ingenjör
Direkt: 0500-444 253
Mobil: 0705-506 811