Nu är vi tillbaka i full styrka efter sommarledigheterna. Nyanställd på Automationsavdelningen.


Vi vill välkomna Hannes Åberg som har börjat hos oss nu efter semestern, på automationsavdelningen som automationsingenjör. På automationsavdelningen är vi nu nio personer som arbetar och vi arbetar med automatisering och problemlösning inom industri. En av våra specialiteter är ombyggnad av befintliga anläggningar omfattande bygg-, maskin-, styr- och elanläggningar med minimalt driftstopp. Tillsammans med kunden utarbetar vi fram ett detaljerat underlag, där det ger oss friheten att välja entreprenör för de olika anläggningsdelarna, samt att vi står för samordning av den totala leveransen och svarar för helhetsfunktionen.

De inriktningar vi arbetar med är foderfabriker, bulkterminaler, förpackningsmaskiner, sågindustrin, fastighetsautomation och robotceller.

Vi arbetar bl.a. med underlag för upphandling av elinstallation, styr- och datorsystem, planering av- och arbetsunderlag för elinstallation. Något som vi även arbetar med är SCADA system i nätverk, programmering av PLC styrsystem med stor erfarenhet av de flesta kända märkena, idrifttagning samt utbildning av operatör och servicepersonal.