EL     SKOLOR OCH IDROTT

FÖRSVARETS IDROTTSHALL, REVINGEHED

Om- och tillbyggnad av idrottshall åt försvaret.

SÄRÖ IDROTTSHALL, SÄRÖ

Rambeskrivning och projektering av el- och tele installationer för ombyggnad av idrottshall.

SLÄTTÄNGSHALLEN, LOMMA
Ramhandlingar för el-installationer för totalentreprenad vid nybyggnad av idrottshall.

OMBYGGNAD AV SKOLOR I NÖDINGE, ALE KOMMUN

Projektering av om- och tillbyggnad av flertalet skolor i Nödinge.
Nödingeskolan årskurs F-3 cirka 65 % utbyte av el-installationer.
Kyrkbyskolan årskurs 4-6, totalrenovering av alla el-installationer.
Nödinge Idrottshall, Om- och nybyggnad av alla utrymmen förutom hallen.
Innefattar bland annat omkldäningsrum, klubbrum, lärarrum förråd.
Ale gymnasium, ombyggnad av bland annat hemkunskap och grupprum.

KARSTORPSSKOLAN, LOMMA

Projektering av el- och teleinstallationer vid nybyggnad av skola årskurs 4-9.

VEINGESKOLAN, LAHOLM

Projektering av om- och tillbyggnad av Veingeskolan på cirka 10000m2.

SÖNDRUMSHALLEN, HALMSTAD

Projektering för Halmstads Kommun. Om- och tillbyggnad av tennis och badmintonhall.
Beställare: Bravida Sverige AB

GISLEBADET, GISLAVED

Projektering för Gislaveds Kommun. Om- och tillbyggnad av simhall.
Beställare: Gislaveds Kommun

ISHALLEN, HALMSTAD

Projektering för Halmstads Kommun. Ny belysning över stora och lilla isbanan.  

ÖRJANSVALL, HALMSTAD

Projektering för Halmstads Kommun. Byte av planbelysning, ny läktare, ny ljudanläggning, ny kameraövervakningsanläggning mm.

ISBANAN, OSKARSTRÖM

Projektering för Halmstads Kommun.
Nybyggnad av konstfrusen isbana samt ny belysningsanläggning.

KOMBIHALLEN, HALMSTAD

Projektering för Bravida i Sverige AB.
Nybyggnad av kombinerad fotbollshall och friidrottshall.
Ny belysningsanläggning för ny utomhuskonstgräsplan. Belysning konstgräsplan Sannarps IP.

BJÖRKRIS SKOLA, KUNGSBACKA

Projektering av nybyggnad av Björkris skola F-6 samt förskola 6 avdelningar på cirka 3000m2.

PARKSTADENS FÖRSKOLA, KUNGSBACKA

Projektering av nynyggnad av Parkstadens förskola 6 avdelningar på cirka 1500m2.

VARLA FÖRSKOLA, KUNGSBACKA

Projektering av nybyggnad av Varla förskola 6 avdelningar på cirka 1500m2.

GLÄNNINGE FÖRSKOLA, LAHOLM

Projektering för Laholms Kommun.
Nybyggnad av Förskola 4-avd med tillagningskök. Nybyggnadsarea ca 1500 m2

ÅSENSKOLAN, ANDERSTORP

Projektering för Gislaveds Kommun.
Ombyggnad av skola 6-9 skola Omb area: ca 4 000 m2

GULLVIVESKOLAN, GISLAVED

Projektering för Gislaveds Kommun.
Ombyggnad av skola F-6 Omb area: ca 1 500 m2   

SÖNDRUMS FÖRSKOLA, HALMSTAD

Projektering för Halmstads Kommun.
Nybyggnad av förskola Nyb area: ca 350 m2

LAXÖNS FÖRSKOLA, HALMSTAD

Projektering för Halmstads Kommun.
Nybyggnad av förskola Nyb area: ca 350 m2

NYTT HUVUDBIBLIOTEK, HALMSTAD
SANNARPSKOLAN, HALMSTAD
ÖSTERGÅRDSSKOLAN, HALMSTAD
ANDERSBERGSSKOLAN, HALMSTAD
STENSTORPSSKOLAN, HALMSTAD

Kontrollantuppdrag/besiktning för Halmstads Kommun.