A    KONTOR, INDUSTRI OCH LOKALER
Ombyggnad av anrikt kulturhus.

GRAND, LJUNGBY

Ombyggnad av byggnad med med högt kulturhistoriskt värde
ÖRJANSSKOLANS GAMLA ANNEX, HALMSTAD
Skissförslag för nytt bibliotek i Ljungby för Ljungby kommun.
NYTT BIBLIOTEK, LJUNGBY
Renovering och ombyggnad av Nordiska filts gamla kontorshus till nya kontorslokaler.
KV JAPANEN, SOCIALFÖRVALTNINGEN, HALMSTAD
Tillbyggnad av tingssal och häkteslokaler
TINGSRÄTTEN, HALMSTAD
Nytt kontor och lager till Kenneths Bygg AB.
KENNETHS BYGG AB, TORUP
Ny entrébyggnad och ombyggnad av Försäkringskassans lokaler.
FÖRSÄKRINGSKASSANS NATIONELLA ENHET, HALMSTAD
Nybyggnad av fabrik och produktionskök i Varberg för Hot Cuisine, Belgien
HOT CUISINE, VARBERG
Om- och tillbyggnad av bilhall och verkstad
BENDT BIL, HALMSTAD