A    VÅRD OCH ÄLDREOMSORG
FRENNARPS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
KV TALETS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
Nybyggnad av äldreboende
Nybyggnad av skogsnära äldreboende i Söndrum
KV TALETS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
SLOTTSPARKENS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
Ombyggnad av före detta polishus till äldreboende
Om- och tillbyggnad av äldreboende