A    VÅRD OCH ÄLDREOMSORG
FRENNARPS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
KV TALETS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
Nybyggnad av äldreboende
Nybyggnad av skogsnära äldreboende i Söndrum
SLOTTSPARKENS ÄLDREBOENDE, HALMSTAD
PÅLSJÖ SJUKHEM, HELSINGBORG
Ombyggnad av före detta polishus till äldreboende
Om- och tillbyggnad av äldreboende