EL    VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

MARIAGÅRDEN ÄLDREBOENDE, SMÅLANDSSTENAR

Om- och tillbyggnad av tillagningskök.

BARN OCH UNGDOMSPSYK, HALMSTAD

Ombyggnad av lokaler för Barn och ungdomspsyk samt evakueringspaviljonger.
Beställare: Regionfastigheter

PIVA, HALMSTAD

Om- och tillbyggnad av psykakuten PIVA och avd 19, cirka 2500m2
Beställare: Regionfastigheter

ONSALA ÄLDREBOENDE, KUNGSBACKA

Nybyggnad av äldreboende och ny panncentral. Nyb area: 3 000 m2.
Beställare: Riksbyggen

KV HÖGHUSET, HALMSTAD

Gruppbostad. Vårdboende, 6 lgh Area: ca 500 m2
Beställare: Halmstad Kommun

ANDERSBERGS VÅRDCENTRAL, HALMSTAD

Nybyggnad av vårdcentral.
Beställare: Regionfastigheter

BERGHEM LÄNSSJUKHUSET , HALMSTAD

Ombyggnad av vårdavdelningar för Movement samt lokaler för Sjukgymnastiken.
Ombyggnad av lokaler för Movement och Ortopedtekniska.
Beställare: Regionfastigheter

EVAKUERINGSLOKALER EMB LÄNSSJUKHUSET, HALMSTAD

Ombyggnad av lokaler för Apotek, Kvinnokliniken och Öron Näsa Hals-mottagningen.
Beställare: Regionfastigheter