VVS

Hos oss sträcker sig erfarenheten långt gällande VVS-applikationer i byggnader.

Vår erfarenhet tillsammans med nytänkade ger oss inte bara en tradionell syn utan även en förmåga att skapa VVS för framtiden. Idag byggs inte alltid fastigheter för att ha samma verksamhet i 30 år som det gjordes förr.

Vanligt idag är att fastigheter drivs så länge de har en ekonomisk funktion, efter det skall de anpassas för annan typ av verksamhet. Installationer i byggnader har en betydande roll. I vissa fall är det ett hus som skall byggas kring installationerna och inte tvärtom.

3D-modell på VVS installationer

Vi:

 • arbetar ständigt med utveckling av företaget och dess kompetens
 • analyserar, utreder och designar alla typer av installationer
 • anpassar oss till kundens behov
 • verkar för utvecklingen genom vissa nya lösningar
 • ger förutsättningar för ett system som kan tillgodose era behov
 • finner lösningen för er unika anläggning
 • ser helheten i er anläggning
 • utför OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • utför CE-märkning

Våra tjänster i korthet:

 • Befuktning
 • Besiktning och kontroll
 • Brandsläckning
 • Fastbränsle t.ex. pellets, träbricketter
 • Värmepumpar
 • Kalkyler
 • Kyla
 • VA
 • Ventilation
 • Värme
 • Processventilation
 • Energideklarationer, behörighet: K 
 • 3D projektering
 • 3D samgranskning via Solibri

Creacon HKAB erbjuder nu tjänster inom 3D samgranskning via Solibri.
3D samgranskning ger en unik möjlighet att undvika fel på byggarbetsplatsen genom att i en simulerad 3D modell identifiera kollisioner mellan bland annat installationer och byggnadskonstruktion. Modellen ger även information om det skulle vara så att arkitektritningar och konstruktionsritningar inte stämmer mot varandra, samt om utrymmen är för små för exempelvis öppningar för luckor och skåpsdörrar.
Genom att hitta felen under projekteringen minskas den totala kostnaden för projektet genom minskade ÄTA arbeten.

Avdelningschef Halmstad

Christian Karlsson
Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

Avdelningschef Skövde

Anna Göransson
Direkt: 0500-444 252
Mobil: 0708-570 307