KV. JURISTEN 1, HALMSTAD

Byggnaderna inom fastigheten uppfördes 1957-1958 och består av 124 st hyreslägenheter samt 15 st kommersiella lokaler i gatuplan. Inom Kv. Juristen finns även outnyttjade byggrätter med möjlighet att bygga vindsvåningar.
Projektet bedrivs genom etappvis produktion och löpande evakuering av de boende. För att minska olägenheten av att flytta runt ska stora delar av hyresgästernas inventarier stå kvar under tiden som renoveringsarbeten utförs.
Utifrån komplexiteten i detta om- och tillbyggnadsprojekt har projektledningen inom HFAB bedömt att projekteringen kan optimeras genom att bjuda in flera parter för att tillsammans hitta bättre lösningar och reducera icke värdeskapande aktiviteter och projektet kommer därför bedrivas med partnering som arbetsmodell.
Projektet omfattar renovering av 124 st lägenheter, påbyggnad av vindsplan med 30 st lägenheter samt 2 st nya hus à 9 st lägenheter som binder samman kvarteret. Creacon HKAB bidrar med kompetens inom fackområdena EL, VS och Ventilation.
Projektet löper till november 2017.