Lyngåkra 4:252, HARPLINGE

Nybyggnation av 44st nya hyresrätter i Harplinge, HFAB, Halmstad kommun har Creacon fått uppdraget om att projektera.

Två byggnader i 3 plan och vind med parkering/angöring och cykelförråd.
Vi ska projektera kanalisation, kraft, belysning, allmän tele/data, port- och passagesystem, potentialutjämningssystem och solcellsanläggning.