MÅL OCH VISION

CREACON HKAB skall vara ett lönsamt konsultföretag, som arbetar med kvalificerade tjänster åt marknadens offentliga och privata aktörer. Våra tjänster skall utföras på ett interaktivt, kvalitets- och miljösäkrat sätt som ger kunden insyn och inflytande under hela uppdraget.
De 4 punkterna i vår logotype står för de fyra grundstenarna i företaget vilka genomsyrar vårt arbete.

  • Närhet
  • Flexibilitet
  • Kvalitet
  • Kreativitet

Ett kunskapsföretag som CREACON HKAB måste ständigt stärka sin konkurrenskraft i hela organisationen och ha som mål att besitta spetskunskap i alla fackområden. 

Kunskapen hos medarbetaren är därför ständigt i fokus. Utbildning i våra tekniska hjälpmedel och i fackområdet pågår kontinuerligt. Medarbetaren är vår resurs. 

Inom områden som miljö och energi bildar vi tvärfackliga grupper för att kunna kombinera de olika kunskaperna i ett för kunden optimalt tekniskt och ekonomiskt tänkande.

KVALITETSPOLICY

MILJÖPOLICY