OM OSS

CREACON HKAB är sedan två decennier ett privatägt konsultföretag med drygt 30 anställda. Vi har verksamhet i Halmstad och Skövde. 

I Halmstad finns avdelningarna Arkitektur, EL, VVS, Automation och Energiteknik.

I Skövde finns VVS.

CREACON HKAB utför kvalificerade konsulttjänster inom arkitektur, vvs, el, energiteknik, dator- PLC styrning. Våra kunder finns såväl inom kommuner och landsting som inom privat förvaltning och industri.

Inom företaget finns bred kunskap och lång erfarenhet av projektering, utredning, kontroll, besiktning mm. Vi har specialkunskaper inom tillgänglighet, energianalyser och ekonomioptimering samt inom fastbränslesystem (pellets, flis, briketter), värmepumps- och solvärmesystem, solcellssystem och lågenergihus. Vår automationsavdelning utför projektering och programmering av dator- och PLC-system för styrning inom industri och fastighet.. 

Vi är certifierade för Sakkunnig av tillgänglighet, BFS 2011:18 TIL 2, Kontrollansvarig, behörighet N, energideklarationer med behörighet kvalificerad, har riksbehörighet för OVK-besiktningar, certifierad behörig ingenjör brandlarm SBF 1007:4 av SBSC och utför CE-märkning.
 

Genom vår tvärfacklighet kan vi åta oss totalprojektering vilket ger kunden fördelen av endast en samarbetspartner och en naturlig CAD-samordning. 

CREACON HKAB har utvecklat ett kvalitets- och miljöledningssystem sedan ett antal år tillbaka. Systemen är uppbyggda enligt SS-EN ISO 9001:2000 resp. SS-EN ISO 14001.
Med ekonomisk optimering, utan avkall på funktion och estetik, ger vi kunden det mest fördelaktiga resultatet. 

Genom dokumenterad kompetens och samverkan med byggsektorns parter är vi med att leda utvecklingen framåt.